top of page

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemek amacıyla 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında kanun 31/5/2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu bağlamda, Petek Yapı olarak,  riskli yapıların güncel imar ve hukuk kuralları içerisinde yenilemeyi, yapı sahiplerine daha yaşanır ve güvenli konutlar sunmayı hedeflemektedir.

TAAHHÜT

Petek Yapı, mühendislik ve mimarlık disiplinleri bağlamında, endüstriyel alanlardaki önde gelen kuruluşlar için tamamlamış olduğu proje ve uygulamalar ile ofisler, antrepolar, üretim tesisleri, soğuk hava depoları gibi özellikli yapılarda, a'dan z'ye anahtar teslim üretim sistemiyle çözüm ortağı olarak öne çıkmaktadır. 

TASARIM & MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

Mimari, iç mimari, peyzaj tasarım ve çevre düzenleme ile inşaat, elektrik ve mekanik alanlarının tamamında konsept tasarım, projelendirme ve uygulama projelerinin hazırlanması ile danışmanlık hizmetleri; uygulama ve fizibilite çalışmaları; program hazırlığı ile dosya, şartname ve keşif hazırlıkları; şantiye organizasyonu gibi alanların tamamı hizmetlerimiz içerisinde yer almaktadır.

AKUSTİK DANIŞMANLIK 

Gürültü ve mimari akustik konularında proje müellifi ve kullanıcılara; mimari akustik rapor ve akustik danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Bu bağlamda 'A-2 Tipi Mühendislik Akustiği' ile yeni yönetmelik kapsamında imar mevzuatına giren 'C1 Tipi Bina Akustiği' (yakında) alanlarındaki raporlama hizmetlerini bünyemizde bulundurmaktayız.

bottom of page