top of page

İSG POLİTİKAMIZ

Meydana gelebilecek kayıpları en aza indirgemek, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak, kuruluşumuzun en önemli hedefleri arasında yer alıyor. 

 

Bu doğrultuda oluşturduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Politikamız aşağıdaki maddeleri kapsıyor:

  • Şirketimizde, yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemek için her türlü önlemi alacak, İSG Yönetimini ve İSG performansımızı sürekli geliştirmek.

  • İSG konuları ile ilgili olarak en azından yürürlükteki yasal İSG mevzuatına ve üyesi olduğumuz kuruluşların diğer şartlarına uymak.

  • İSG ile ilgili tüm çalışmalarımızın, oluşturduğumuz politikalar doğrultusunda yapılmasını ve bunun sürekliliğini sağlamak.

  • Şirketimiz yönetimi altında çalışan bütün personelin, bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak için gerekli duyuruları yapacak, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmek.

  • İSG konularında yapılanların ilgili taraflara uygun ve ilgili taraflarca ulaşılabilir olmasını sağlamak.

  • İSG politikamızın şirketimiz çalışmalarına uygun olması ve uygun olarak kalmasını temin etmek üzere politikalarımızı periyodik olarak gözden geçirmek.

  • Faaliyetlerimiz sırasında tüm çalışanları ve faaliyetlerimizden etkilenebilecek diğer kişileri, işle ilgili yaralanma ve hastalıklardan korumak.

  • Çalışanlarımızla ilgili olarak kendimizin ve diğer şahısların canına, malına ve mülküne zarar vermemek için tehlikeyi daha başlangıç aşamasında kontrol edip sürekli izleyerek gerekli düzenlemeleri yapacak ve uygulama aşamasında mümkün olan her türlü korumayı sağlamak.

bottom of page